baan khun aod

Location : Prajinburi, Prajinburi

Area : 538 sq.m.

"บ้านไม้ บรรยากาศติดเขา" ภายในตัวบ้านเปิดโล่งแบบ Open space เพื่อให้อากาศและแสงธรรมชาติภายนอกเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้ทั่วถึงทุกห้อง รวมทั้งสามารถมองเห็นพื้นที่ภายในบ้านชนิดที่เรียกว่า 360 ํ เรื่องรายละเอียดของงานทีมช่าง "อโนนารุ" เราใส่ใจในความประณีตและพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกรายละเอียดของงานคิ้ว บัว ลูกฟัก ทุกเส้นสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของบ้าน ให้ทุกพื้นที่มีเสน่ห์และน่าอยู่

© 2019 by ANONARU Interior Co., Ltd.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • สีขาวไอคอน Pinterest
  • White YouTube Icon