top of page

KUMA house PanTHER yard

“ KUMA house • PANTHER yard “

.

Location : Bangkok boulevard [ Ramintra-Serithai 2 ], Bangkok

Owner : " / "

Area : 254 Sq.m.

Designed by : Anonaru Interior

Contractor by : Anonaru Interior

.

" ท่ามกลางความหนาวเย็นของหิมะในฤดูหนาวที่ขาวโพลน" ผสมผสานผ่านงานออกแบบให้สอดแทรกผ่านงานดีไซน์โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

.

ออกแบบพื้นที่ภายในบ้านให้มีความต่อเนื่องกันของพื้นที่ โดยใช้โทนสีขาวตัดกับวัสดุตกแต่งมันเงาเป็นหลัก ตกแต่งหลุมฝ้าซ่อนไฟให้บ้านดูโปร่ง เปิดรับลมและแสงธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ภายในเป็นการเชื่อมต่อสเปซ พร้อมยังทำให้อากาศไหลเวียนเข้าสู่บ้าน

.

จัดวางพื้นที่สำหรับคอลเลคชั่นของสะสมแบบริค ที่เป็นเหมือนงานศิลปะของบ้าน ผ่านผนังกั้นโซนพื้นที่โดยใช้กระจกใสและวัสดุเงาสะท้อนลงบนชิ้นงานตกแต่ง

KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
KUMA house PANTHER yard - Bangkok Boulevard,Bangkok | ANONARU Inteiror Company Limited
bottom of page