top of page

“ Green Space Office “

Location :  Location : Bangkok

Area : 750 Sq.m.

.

" ผนังกระจกใสโปร่งรอบด้านเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกอาคารให้ดูไม่อึดอัด สร้างความรู้สึกชวนผ่อนคลายด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวรอบด้านตัวอาคารและผนังกำแพงไม้เลื้อย "

.

" ในส่วนงานตกแต่งภายใน เน้นเสน่ห์ผ่านผนังตกแต่งและโครงสร้างของอาคารด้วยเส้นสายสีดำ วัสดุปิดผิวลายไม้ในส่วนต่างๆของออฟฟิศด้วยโทนสีอบอุ่น ช่วยคุมบรรยากาศโดยรวมให้สบายตา รวมทั้งหลุมฝ้าเพดานและหลืบซ่อนไฟช่วยให้ผู้ใช้งานพื้นที่ดูโปร่งโล่ง เหมาะกับการทำงานและประชุมเป็นระยะเวลานานๆ "

.

“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
“ Green Space Office☘️ “
bottom of page