top of page

OSSC

Location : Food and Drug Administration tiwanon, Nonthaburi

Area : -

โครงการรีโนเวทกระทรวงสาธารณะสุข (OSSC) เป็นโอกาสที่ดีกับ อโนนารุ ที่ได้สานต่องานรีโนเวท อ.ย. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอมรับว่าเป็นงานราชการที่มีระยะเวลาในการทำงานที่ด่วน !!!!! ที่สุด เพียง... 7... วันเท่านั้น กับงานสีภายในทั้งโครงการ ติดตั้งผ้าม่าน งานรื้อถอน รวมทั้งกั้นห้อง และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ้งเป็นความท้าทายกับ อโนนารุ อย่างมาก ขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ไว้วางใจและให้โอกาสเราเดินหน้าเปลี่ยนแปลงพื้นที่บางส่วนในครั้งนี้

OSSC001
OSSC004
OSSC002
OSSC003
bottom of page