top of page

" 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬 "

Location : 𝘾𝙝𝙤𝙣𝙗𝙪𝙧𝙞

.

" บ้านหลังนี้เรามีส่วนร่วมในการออกแบบสถาปัตฯ โดยส่วน Living ถูกออกแบบให้มีช่องแสงเปิดระบาย และเพื่อเชื่อมต่อกับงาน Landscape ที่เจ้าของบ้านชื่นชอบ

.

โถงทางเข้าบ้านออกแบบให้มีส่วนติดรูปภาพ เกียรติยศต่างๆ ภาพครอบครัวและความภาคภูมิใจ

.

ห้องพระใช้โทนสีที่แตกต่างจากภาพรวมทั้งหมดของบ้าน เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธรูป และสิ่งบูชาสะสม เช่น ปฏิมากรรมพระมหากษัตรย์ และเทพฮินดู ให้โดดเด่น

.

Wine room ออกแบบชุดโต๊ะให้สามารถนั่งพูดคุยกันได้ เพราะเจ้าของบ้านเน้นใช้ห้องนี้เป็นส่วนใหญ่ และเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านในการชอบดื่มและพูดคุยไปด้วย เป็น Private room อีกส่วนหนึ่งของบ้าน

.

ห้องนอนใหญ่ ถูกออกแบบให้มีส่วนของ Walk-in Closet แบบเปิด เพื่อลดความแออัดของห้อง และใช้วัสดุที่เป็นหวายธรรมชาติเข้ามาตกแต่ง

.

ห้องนอนลูกชายและลูกสาวถูกออกแบบมาให้แตกต่างกันด้วยโทนสี โทนเข้มและโทนอ่อนเพื่อสร้างความแตกต่าง "

𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (16)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (15)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (14)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (13)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (11)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (12)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (10)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (7)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (6)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (9)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (8)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (5)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (1)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (4)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (3)
 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖 𝙃𝙚𝙖𝙬🧥 (2)
bottom of page