top of page

“ Phetchaburi House “

Location :  Location : Phetchaburi

Area : 245 Sq.m.

.

" พื้นที่ภายในบ้าน...ถูกออกแบบโดยโชว์พื้นผิววัสดุจริงให้สอดคล้องกับการใช้งานเจ้าของบ้านเป็นหลัก โดยเน้นบางส่วนเป็นวัสดุมันเงาซ่อนไฟทำให้บ้านดูมีมิติและกว้างขึ้น "

.

" ห้องนอนถูกออกแบบให้เป็นไปตามความชอบของเจ้าของห้องในรูปแบบที่แตกต่าง แต่ยังคงเพิ่มลูกเล่นต่างๆของงานออกแบบ ให้มีความชิคในตัวและผสมผสานโทนสีเขียวลงไป "

.

“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
“ Phetchaburi House🤎 “
bottom of page