top of page

“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok "

Location :  Location : Phutthamonthon Sai 2

Area : 290 Sp.m.

.

" เพิ่มความโดดเด่นให้ Double space ด้วยผนังตกแต่งหินอ่อนที่มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัดขอบคิ้วสแตนเลสเพื่อเพิ่มความ Luxury ผนังตู้วางทีวียังถูกออกแบบให้แอบมีเตาผิงไฟฟฟ้า แฝงความโมเดิร์นนิดๆ ในงาน "

.

" เน้นการแบ่งแยก Space ด้วยซุ้มตกแต่ง แต่ยังคงแอบเก็บขอบสแตเลสเพื่อความหรูหรา ส่วนฝ้าเพดานของ Double Space ถูกต่อเติมความหมายของความ Luxury ด้วยโคมไฟที่แสนโดดเด่น ตัดกับฝ้าเพดานเรียบ นิ่ง "

.

“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (11)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (12)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (10)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (9)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (7)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (8)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (6)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (5)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (2)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (3)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (1)
“ NIRVANA - Phutthamonthon Sai 2, Bangkok ' (4)
bottom of page