top of page

“ Bangkok boulevard / “

Location :  Location : Bangkok boulevard [ Ramintra-Serithai 2 ], Bangkok

Area : 330 Sq.m.

.

" ตกแต่งภายในโดยประยุกต์ดีไซน์และฟังก์ชันต่างๆ ให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่น ออกแบบขึ้นจากฟังก์ชันที่จำเป็นของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก เพื่อให้ใช้งานได้ดีและอยู่สบาย "

.

“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (22)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (21)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (19)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (18)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (20)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (17)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (15)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (16)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (14)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (13)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (11)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (12)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (9)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (10)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (7)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (8)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (6)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (5)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (4)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (3)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (1)
“ Bangkok boulevard 🎏🏮 “ (2)
bottom of page