top of page

“ Red berry “

Location :  Bangkok boulevard [ Ramintra-Serithai 2 ], Bangkok

.

" ผสมผสานงานสแตนเลสสีเงาทองและผนังหินตกแต่งผ่านงานออกแบบ สอดแทรกงานซ่อนไฟทำให้พื้นที่ภายในให้ดูกว้างและมีมิติขึ้น ตกแต่งด้วยวัสดุโทนแดงบางส่วนให้ดูโดดเด่นและช่วยเพิ่มพลังบวก"

“ Red berry “
“ Red berry “ (21)
“ Red berry “ (23)
“ Red berry “ (22)
“ Red berry “ (20)
“ Red berry “ (15)
“ Red berry “ (19)
“ Red berry “ (18)
“ Red berry “ (13)
“ Red berry “ (16)
“ Red berry “ (17)
“ Red berry “ (14)
“ Red berry “ (11)
“ Red berry “ (10)
“ Red berry “ (12)
“ Red berry “ (9)
“ Red berry “ (5)
“ Red berry “ (2)
“ Red berry “ (8)
“ Red berry “ (7)
“ Red berry “ (3)
“ Red berry “ (6)
“ Red berry “ (4)
“ Red berry “ (1)
bottom of page