top of page

“ Off-White house “

Location :  Bangkok boulevard Signature [ Ladprao-serithai ], Bangkok

.

" สําหรับแนวทางการตกแต่งภายใน เน้นตกแต่งแบบกรุคิ้วลูกฟักบางส่วนโดยใช้สีโทนขาวเป็นหลักตัดกับสแตนเลสเงาเพื่อเพิ่มมิติ ออกแบบฟังก์ชั่นตามความต้องการเจ้าของบ้านเป็นหลัก ทำให้แต่ละพื้นที่ถูกแบ่งการใช้สอยอย่างลงตัวสอดคล้องกับการใช้งาน ซึ่งถือว่าบ้านได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้ว"

“ Off-White house🤍 “
“ Off-White house🤍 “ (16)
“ Off-White house🤍 “ (11)
“ Off-White house🤍 “ (15)
“ Off-White house🤍 “ (14)
“ Off-White house🤍 “ (13)
“ Off-White house🤍 “ (12)
“ Off-White house🤍 “ (10)
“ Off-White house🤍 “ (9)
“ Off-White house🤍 “ (8)
“ Off-White house🤍 “ (5)
“ Off-White house🤍 “ (7)
“ Off-White house🤍 “ (6)
“ Off-White house🤍 “ (3)
“ Off-White house🤍 “ (1)
“ Off-White house🤍 “ (4)
“ Off-White house🤍 “ (2)
bottom of page