top of page

" 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼 "

Location :  𝙎𝙞𝙙𝙖, 𝙉𝙖𝙠𝙝𝙤𝙣 𝙍𝙖𝙩𝙘𝙝𝙖𝙨𝙞𝙢𝙖

.

" ส่วนโถงทางเข้าหลักดีไซน์พื้นกระเบื้องสีขาวตัดกับเส้นพื้นสีดำ ให้ล้อและเข้ากันกับเส้นสายของงานกรุฝ้าเพดานซ่อนไฟ ควบคู่ไปกับชุดที่นั่งตกแต่งชมวิวริมสวนที่มาพร้อมฟังก์ชั่นลิ้นชักเก็บของไปในตัว รวมถึงเตาผิงที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านให้อบอุ่นมากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ใด้ใช้วันหยุดในการพักผ่อนกับครอบครัว "

𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (18)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (16)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (17)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (12)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (14)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (11)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (13)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (9)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (10)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (5)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (7)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (8)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (3)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (1)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (4)
 𝓜𝓸𝓸𝓭𝓷𝓮𝓻 𝓗𝓪𝓾𝓼🐿 (2)
bottom of page