top of page

“ WH House “

Location :  Bangpakong, Chachoengsao

.

" ออกแบบให้มองเห็นวิวภายนอกได้ทุกห้อง ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย แต่มากด้วยประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานที่จำเป็น เปิดโล่งมุมมองกว้างให้เห็นบรรยากาศภายนอกสู่วิวแม่น้ำบางปะกง "

“ WH House “
“ WH House “ (20)
“ WH House “ (19)
“ WH House “ (18)
“ WH House “ (17)
“ WH House “ (15)
“ WH House “ (16)
“ WH House “ (10)
“ WH House “ (14)
“ WH House “ (13)
“ WH House “ (11)
“ WH House “ (9)
“ WH House “ (12)
“ WH House “ (8)
“ WH House “ (5)
“ WH House “ (7)
“ WH House “ (4)
“ WH House “ (6)
“ WH House “ (3)
“ WH House “ (1)
“ WH House “ (2)
bottom of page