top of page

" 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 "

Location :  𝙋𝙝𝙪𝙩𝙩𝙝𝙖𝙢𝙤𝙣𝙩𝙝𝙤𝙣 𝙎𝙖𝙞 𝟯

.

" จากโจทย์ที่เจ้าของบ้านต้องการคือสไตล์ชิโนผสมสไตล์ 𝙀𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝘾𝙤𝙩𝙩𝙖𝙜𝙚 เหมือนกับความเข้มของผู้ชายเบลนเข้ากับความหวานของผู้หญิง มีกลิ่นอายงานไม้สีเข้มแบบ 𝙎𝙤𝙪𝙩𝙝 𝘼𝙨𝙞𝙖𝙣 "

.

“ แต่ละห้องได้ออกแบบตามตัวตนของเจ้าของบ้านโดยเฉพาะของสะสมที่ทรงคุณค่า ส่วนบริเวณโถงนำความชอบในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของผู้อยู่อาศัยมาผสมผสานผ่านงานออกแบบ...บ้านหลังนี้จึงกลายเป็นบ้านที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของบ้าน ให้ดูอบอุ่นน่าอยู่อาศัยมากขึ้น "

𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (22)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (20)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (23)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (21)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (19)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (18)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (16)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (14)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (17)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (15)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (13)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (11)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (12)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (10)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (6)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (9)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (8)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (7)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (5)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (1)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (4)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (3)
 𝙋𝙍𝘼𝙏𝙊𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂 (2)
bottom of page